Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Okres realizacji projektu 05.2000 – 07.2004

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działalo przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i prowadziło stałą współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie byłego województwa łomżyńskiego:

  • Starostami Powiatowymi
  • gminami regionu
  • Urzędem Miasta Łomża
  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

RCIE koordynowało działania organizacyjne imprez związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Działania te prowadzone były przez lokalnych partnerów i współpracowników RCIE i skierowane były do różnych grup odbiorców. RCIE w Łoży udzielało merytorycznego wsparcia (materiały informacyjne, wykładowcy, eksperci). Na bieżąco prowadzone były działania informacyjne z internetu i udostępnianie materiałów informacyjnych. Podczas wizyt osobistych udostępniano w siedzibie RCIE materiały zgromadzone w biblioteczce. Informacje udzielane były również telefonicznie.

Działalność informacyjna dotyczyła:

  • historii integracji europejskiej
  • funkcjonowania Unii Europejskiej
  • edukacji i pracy w Unii Europejskiej
  • wspólnego Rynku i euro
  • możliwość orzystania z pomocy w ramach programu Phare i ZPORR oraz Sektorowych Programów Operacyjnych