Biznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży

Okres realizacji projektu 2004 – 2006

W marcu 2006 Urząd Miejski w Łomży złożył wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004/2006 Polska – Białoruś – Ukraina na realizację projektu „Biznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży”. W lipcu 2006 wniosek uzyskał rekomendację Wspólnego Podkomitetu Sterującego na realizację projektu.
Kwota dofinansowania wynosiła 168.256,43 zł i stanowi 75% kosztu realizacji całego projektu.
Mikropriojekt dotyczył mieszkańców podregionu łomżyńskiego po stronie polskiej i mieszkańców grodzieńszczyzny po stronie białoruskiej.
Celem mikroprojektu „Biznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży” było:

 • utworzenie transgranicznego Centrum Obsługi Interesanta Biznesowego w Łomży,
 • zmniejszenie i ograniczenie barier dla przedsiębiorców i inwestorów poprzez sprawną obsługę oraz poprawę dostępu do informacji,
 • współpraca gospodarcza i handlowa miast przygranicznych.

Firmy zakwalifikowane do projektu Biznes bez barier INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004/2006 Polska-Białoruś-Ukraina

 •  PHU UNICO Import – Export
 •  Logos Centrum Edukacji
 •  Duet2 s.c.
 •  PH-U „Świat Wędkarstwa”
 •  Tomasz Wysocki W&Z Business Consulting
 •  Ekspert Sp. z o.o.
 •  Zakłady Spożywcze Bona sp. z o.o.
 •  Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Budowlane „FABET-Łomża”
 •  Marcin Jacek Turkowski
 •  Wydawnictwo Rita et Antonio
 •  Opoka
 •  Sun Word Handel i Usługi
 •  Salon Kosmetyczny „ Nicole
 •  Unita –Europejskie Centrum Kultury Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego

Lista rezerwowa:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Budowlane „FABET-Łomża” z o.o.

Beneficjenci z Białorusi zakwalifikowani do projektu Biznes bez barier INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004/2006 Polska – Białoruś -Ukraina

 •  Wiktor Ejsmont
 •  Stanisław Sidorowicz
 •  Hanna Husarava
 •  Aleh Matsiashuk
 •  Anatoli Jerashenia
 •  Frants Avdziei
 •  Mikołaj Rusieckij
 •  Aleh Miakota
 •  Aliaksandr Gordon
 •  Serhei Jerashenia

Lista rezerwowa:

 •  Dzmitry Ryndau
 •  Yury Gardon
 •  Alena Batayeva
 •  Andrei Liakhovich
 •  Viktar Liakhovich