WEJŚCIE W RYNEK – Aktywizacja przedsiębiorczości na terenie NTS III

Okres realizacji projektu 01.07.2005 – 31.03.2007

Faza szkoleniowa 50 BO
Faza doradcza 30 BO
Wsparcie finansowe 32 BO

Celem projektu było aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanych mikroprzedsiębiorcom pomocy w początkowym okresie ich funkcjonowania poprzez szkolenia i doradztwo oraz dotacje inwestycyjne i pomostowe.
Działania podejmowane w ramach projektu dotyczyły pomocy w momenciezakładania firmy i początków ich funkcjonowania.
Działania miały w założeniu przełożyć się na tworzenie nowych miejsc pracy, głównie w formie samozatrudnienia.

Projekt podzielony był na fazy:
Faza 1 – Szkoleniowo-doradcza, której zadaniem było przygotowanie a następnie wybranie BO. Zostali oni przeszkoleni, z różnych bloków tematycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych.
Faza 2 – Inwestycyjno-doradcza, jej głównym zadaniem było zarejestrowanie i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez uczestnika przy wsparciu indywidualnym doradcy a następnie przekazanie BO dotacji inwestycyjnej i pomostowej po podpisaniu stosownych umów.