Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim – II Edycja

Okres realizacji projektu 02.11.2006 – 30.03.2008

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim” – nr Z/2.20/II/2.6/09/05
Projekt „Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim – II edycja” nr Z/2.20/II/2.6/37/06 realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne I Transfer Wiedzy na podstawie umowy Z/2.20/II/2.6/37/06/U/04/06. Projekt współfinansowany był w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków Budżetu Państwa. Całkowita wartość projektu wynosi 591 892,05 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 576 962,51 zł.