Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Usługi świadczone w ramach ośrodka:

  • informacyjna NT. możliwości skorzystania z projektów z EFS,
  • konsultacyjna NT. możliwości współfinansowania projektów ze środków EFS poprzez szkolenia, doradztwo, eminaria informacyjne,
  • pomoc w przygotowaniu projektów z EFS,
  • animowanie inicjatyw lokalnych.

Więcej na :
http://www.lomza.efs.net.pl/