Moja własna firma [II edycja]

 

 

Projekt „Moja własna firma – II edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

VI. Rynek otwarty dla wszystkich

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.11.2009r. – 31.10.2011r. 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cel projektu: Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i zapewnienie kompleksowego wsparcia dla nowoutworzonych miejsc pracy oraz pomoc w samodzielnym przetrwaniu firm na rynku.