Własna firma zawodową szansą – II edycja

Projekt „Własna firma – zawodową szansą – II EDYCJA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

VIII. Regionalne kadry gospodarki

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Instytucja Zarządzająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.10.2012 – 31.05.2014

 

 

Projekt „Własna firma – zawodową szansą II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji projektu: 01.10.2012 – 31.05.2014r..

Całkowita wartość projektu: 1 782 090,00 zł

 

Cel główny

Przygotowanie 36 osób do samodzielnego działania na rynku pracy spośród osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 36 osób (18 kobiet i 18 mężczyzn).