Własna firma – zawodową szansą

Projekt „Własna firma – zawodową szansą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

Okres realizacji projektu: 01.08.2011r. – 30.04.2013r.

Całkowita wartość projektu: 1 627 350,00 zł

 

Cel główny

Redukcja liczby osób bezpośrednio dotkniętych lub zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji, modernizacji i adaptacji podlaskich przedsiębiorstw horyzoncie czasowym 2011-2013r.

Beneficjentami projektu są osoby fizyczne, zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z zakładów: ZAMTEX w Zambrowie, Zakładu Grupy CB Prefabrykacja Sp. z o.o. Zakład Produkcji FABET w Łomży, placówek terenowych Poczty Polskiej S.A. w mieście Łomży, powiecie łomżyńskim i kolneńskim. Ponadto do osób z zakładów pracy przechodzących   procesy modernizacyjne i adaptacyjne w trakcie trwania realizacji projektu, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i zdobyć nowy zawód (fakturzystka, specjalista ds. kadr, kierowca zawodowy + przewóz rzeczy, operator wózków widłowych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie) w ramach Projektu.

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 30 osób (12 kobiet i 18 mężczyzn).

 

Działalność gospodarcza zakładana przez 20 uczestników projektu (8 kobiet i 12 mężczyzn), zarejestrowana na terenie województwa podlaskiego  może być prowadzona w formie:

–     osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

–     spółki cywilnej,

–     spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

Uczestnicy projektu są zobowiązani do prowadzenia założonej w ramach projektu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.