Spotkanie informacyjne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie dla firm w programach krajowych i regionalnych w Perspektywie finansowej 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 26.03.2015 r. w godzinach od 10:00 do 13.15 w Łomży – Lokalny Punkt Informacyjny , siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter.

Przewidywana tematyka spotkania to m.in. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich; dostępne w chwili obecnej formy wsparcia z Funduszy Europejskich; źródła informacji o nowej perspektywie finansowej; programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, cele i założenia programów krajowych/programu regionalnego w odniesieniu do przedsiębiorców.

Spotkanie przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich na jej rozwój.

Rekrutacja na spotkanie trwa od 18 marca do 25 marca. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: lpi@podlaskie.org.pl Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.

Dokumenty do pobrania na spotkanie:
Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

SPOTKANIE JEST BEZPŁATNE