ROEFS w Łomży

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

Dziękujemy klientom Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Łomży za ponad 7 – letnią owocną współpracę dla rozwoju regionu.

Z wyrazami szacunku – Kadra ROEFS w Łomży

Jadwiga Dudzińska – Głaz

Anna Mierzejewska

Dariusz Budrowski

Waldemar Jastrzębski

Weronika Mocarska

 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Łomży działał w latach 2007 – 2014

ROEFS w Łomży powstał w 2007 roku w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży. Celem działania ROEFS w Łomży było kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego. Usługi Regionalnego Ośrodka EFS realizowane były poprzez szkolenia, animację, doradztwo i informację. Priorytetową grupę klientów Ośrodka EFS stanowiły: organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, OPS, PCPR zarówno z Łomży jak i powiatów: grajewskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, kolneńskiego, zambrowskiego i monieckiego.

Kadra ekspercka ROEFS w Łomży wspierała działania Beneficjentów w celu rozwoju społecznego poprzez:

 • Dotarcie do klientów i potencjalnych klientów oraz zachęcanie projektodawców do aplikowania o środki z EFS.
 • Zidentyfikowanie potrzeb klientów Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. EFS.
 • Usługi informacyjne nt. możliwości skorzystania z projektów finansowanych ze środków EFS.
 • Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS.
 • Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS.
 • Pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z EFS.
 • Pomoc we wdrażaniu i prawidłowym rozliczeniu projektu współfinansowanego ze środków EFS.

 

Rezultaty działalności Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Łomży w latach 2007 – 2014. 

 • liczba ogółem instytucji będących klientami Ośrodka – niepowtarzających się: 1401,
 • liczba ogółem osób będących klientami Ośrodka– niepowtarzających się: 3301,
 • liczba wygenerowanych projektów (fiszka projektowa lub wniosek niezłożony): 134,
 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektów: 135,
 • liczba projektów, które Ośrodek wspierał w trakcie realizacji: 185.

SZKOLENIA:

 • liczba niepowtarzających się osób uczestniczących we wszystkich szkoleniach zorganizowanych przez Ośrodek: 955,
 • liczba osoboszkoleń (liczba uczestników wszystkich szkoleń): 1118,
 • liczba osobodniszkoleniowych (liczba uczestników wszystkich dni szkoleniowych): 2010,
 • liczba szkoleń (kluczowych i specjalistycznych): 85,
 •  liczba dni szkoleń kluczowych: 80.

DORADZTWO:

 • liczba godzin doradztwa ogólnego: 3808,
 • liczba godzin doradztwa specjalistycznego: 79,
 • liczba osób, którym udzielone zostanie doradztwo (osoby niepowtarzające się): 290,
 • liczba projektów odwiedzanych w ramach wizyt wspierających: 27.

ANIMACJA:

 • liczba utworzonych partnerstw na rzecz rozwoju: 14,
 • liczba utworzonych partnerstw projektowych: 10,
 • liczba partnerstw wspieranych przez animatora: 69.

KONFERENCJE, SEMINARIA, SPOTKANIA INFORMACYJNE:

 • w warsztatach, seminariach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach uczestniczyło około 2800 osób,
 • liczba odwiedzi witryny www.lomza.roefs.pl przekroczyła 250 000 odwiedzin,
 • opublikowano 50 artykułów prasowych dotyczących EFS i PO KL,
 • 30 audycji telewizyjnych dotyczących EFS i PO KL,
 • wyprodukowano ponad 10 700 gadżetów promocyjnych,

 

We wszystkich działaniach Ośrodka uczestniczyło ponad 6000 osób z ponad 2000 instytucji regionu. W efekcie działalności Regionalnego Ośrodka EFS w Łomży Beneficjenci nauczyli się przygotowywać projekty i składać wnioski aplikacyjne. W odpowiedzi na konkursy UM Województwa Podlaskiego w Białymstoku wpływało rocznie średnio ponad 20% wszystkich złożonych wniosków z województwa.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ