Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Miastkowie

Dyżur odbędzie się 26.10.2015 r. w godz. od 09:30 do 13.00 w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32A, świetlica wiejska.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców gminy Mastkowa,  m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizację pomysłów/projektów będą mogły m. in. dowiedzieć się więcej na temat pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Informacji o dyżurze udziela: Jadwiga Dudzińska-Głaz, tel. 86 216 33 26.