MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.02.2017r.

W dniu 20 lutego 2017r. w Śniadowie w Urzędzie Gminy ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo w godz. od 09:00 do 13:00 odbędą się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Śniadowa oraz okolic, m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich.

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży,

ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20