ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Łomża dnia, 7 luty 2017 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka akcyjna z siedzibą w Łomży ul. M. Skłodowskiej Curie 1, 18-400 Łomża – zaprasza do złożenia oferty na remont pomieszczeń biurowych o powierzchni 74,89 m2 należących do Agencji Rozwoju Regionalnego Łomży.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  1. Wykucie i montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia biurowego wraz z nadprożem o szerokości 1.00 m, oraz szpachlowanie i malowanie pomieszczenia biurowego o powierzchni 18,22 m2.
  2. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu Sali konferencyjnej o powierzchni 56,67 m2,
  3. Wykonanie docieplenia stropu oraz wykonanie podwieszanego sufitu wraz z oświetleniem w Sali konferencyjnej o powierzchni 56,67 m2,
  4. Wykonanie izolacji, docieplenia oraz nowej wylewki betonowej posadzki wraz z ułożeniem terakoty w Sali konferencyjnej o powierzchni 56,67 m2,
  5. Szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych w Sali konferencyjnej o powierzchni 56,67 m2 i wysokości do 3 m.
  6. Wykonanie remontu Łazienki wraz z wymianą armatury łazienkowej,
  7. Wykonanie wentylacji mechanicznej Sali konferencyjnej oraz montaż nawiewników w oknie Sali.

Zamawiający wymaga wizji lokalnej zadania, przedstawienia szczegółowego kosztorysu ofertowego prac remontowych, oraz określenia terminu realizacji remontu.

Oferty należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka akcyjna z siedziba w Łomży ul. M. Skłodowskiej Curie 1, 18-400 Łomża do dnia 17 lutego 2017 roku do godziny 11:00. Informacji w zakresie zamówienia udziela: Adam Frankowski – Prezes Zarządu.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.