INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Łomża, 24.02.2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. remontu pomieszczeń biurowych o powierzchni 74,89 m2 należących
do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych o powierzchni 74,89 m2 przeprowadzonego w dniach od 7 lutego do 17 lutego 2017r. zostały złożone 4 oferty.

W wyniku analizy złożonych ofert, Komisja wybrała następującą ofertę:

Rob-bud Robert Krasiński, Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn.