Zawodowa szansa !

„Zawodowa szansa !”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
nr projektu: WND-RPPD.02.01.00-20-0155/16

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Zapraszamy do zapoznania się o ofertą projektu !!