SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 7.06.2017r.

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne

dotyczące konkursu w ramach Działania 1.5 – wspieranie przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000.

Spotkanie  odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w godz. od 10:00 do 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter.

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizację pomysłów/projektów.

Dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

Program spotkania