Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 573113-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu: „Zawodowa szansa!”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia