Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 591631-N-2017 z dnia 2017-09-21

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ŁomżyZorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
Do pobrania :