Informacja o wyborach na stanowisko Pośrednika pracy w ramach realizacji projektu pn. „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Pośrednika pracy
w ramach realizacji projektu pn. „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została  wybrana: Sylwia Chojnowska, zam. Stare Kupiski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba posiada wykształcenie wyższe kierunkowe. Doświadczenie zawodowe
i praktyka zawodowa w/w osoby jest gwarancją prawidłowej realizacji projektu. Dodatkowo wykazała się kwalifikacjami i umiejętnościami przydatnymi na stanowisku Pracownika ds. aktywizacji w projekcie (6.1 PO KL). Posiada licencję Pośrednika pracy od 2005r.

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w kandydatkę dokumentów, stwierdzono, że w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Łomża, dn. 02.10.2017r.