Informacje o wyborze Partnera

Informacja z wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

OŚ priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży dokonała wyboru partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności  podlaskiej gospodarki.

Na Partnera została wybrana:  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży (ul. Studencka 19,
18-400 Łomża).