Oferta składania informacji w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zgodnie z przepisami zmienionej Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw
od 1 stycznia 2018r. zaczną obowiązywać nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nałożyły na  mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych.

Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej do Ministerstwa Finansów w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK _Vat).

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1 oferuje Państwu usługi w zakresie składania informacji w formie pliku JPK_VAT.

Oferta skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: 86 473 53 60