Rzecznik Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, chcemy zaangażować/włączyć wszystkich zainteresowanych w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020). Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPOWP 2014-2020. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju Polski. Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawieniaWięcej oRzecznik Funduszy Europejskich[…]

Aktualne informacje o naborach do programów transgranicznych

Aktualne informacje o naborach do programów transgranicznych

W roku 2018 odbędą się nabory wniosków w programach: Interreg V-A Litwa-Polska (nabór dotyczy priorytetów 1,2 i 4; informacje o priorytetach i instytucjach, które mogą być beneficjentami na stronie: http://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html – Max wartość projektu to 1 mln Euro. Konkurs będzie trwał od 3 kwietnia do 28 czerwca 2018 roku. Planowane są szkolenia dla potencjalnych beneficjentówWięcej oAktualne informacje o naborach do programów transgranicznych[…]