Aktualne informacje o naborach do programów transgranicznych

W roku 2018 odbędą się nabory wniosków w programach:

  1. Interreg V-A Litwa-Polska (nabór dotyczy priorytetów 1,2 i 4; informacje o priorytetach i instytucjach, które mogą być beneficjentami na stronie: http://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html – Max wartość projektu to 1 mln Euro. Konkurs będzie trwał od 3 kwietnia do 28 czerwca 2018 roku. Planowane są szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w trakcie naboru, o których informacje będą publikowane na stronach programu.
  1. Program Polska-Białoruś -Ukraina – w roku 2018 odbędzie się nabór tzw. _małych projektów_ o wartości dofinasowania od 20 tys. do 60 tys. Euro w Priorytecie DZIEDZICTWO. Nabór planowany na wrzesień 2018 roku. Więcej informacji na stronie: https://www.pbu2020.eu/pbu/pl/pages/232 (nie planuje się więcej naborów w programie tej perspektywy finansowej ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji).
  1. W 2018 roku rozpocznie się wdrażanie Programu Polska-Rosja: http://www.plru.eu/pl/pages/1. Konkurs w I połowie 2018 r. Dodatkowe informacje: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/w-2018-roku-ruszy-pierwszy-nabor-projektow-w-programie-polska-rosja.html

 

W projektach transgranicznych niezbędna jest ich wspólna realizacja z partnerem zagranicznym z obszaru danego programu, należy wykazać efekt transgraniczny projektu (korzyści z jego wspólnej realizacji i wskazanie, że danych rezultatów nie dałoby się uzyskać bez współpracy partnerów z obu stron granicy. Ważne jest włączenie do projektu działań „miękkich” typu wymiana doświadczeń, wspólne warsztaty, szkolenia, opracowania, itp.).

 

W 2018 roku rozpocznie się wdrażanie Programu Polska-Rosja: http://www.plru.eu/pl/pages/1. Konkurs w I połowie 2018 r.