Spotkanie informacyjne w Łomży dotyczące Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP 2014-2020

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach  Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach RPOWP 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 24/05/2018 w godzinach od 10:00 do 13:30 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące dokumentacji konkursowej naboru z działania 2.5 RPOWP 2014-2020.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów Działania 2.5: podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

Godzina Temat
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.15 Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 12.15 Omówienie ogólnych założeń konkursu – grupy wsparcia, formy wsparcia, poziom dofinansowania
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.30 Omówienie dokumentacji konkursowej. Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 18/05/2018 Do 23/05/2018

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl.

Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.

formularz zgloszeniowy 24.05.2018

Dojazd do budynku

Przystanki:

  • Dworzec PKS – Al. Legionów (ARR S.A.) około 800m (pieszo 11 min), ewentualnie 1 przystanek, dojazd liniami: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15
  • Plac Kościuszki –Al. Legionów (ARR S.A.) około 700m (pieszo wzdłuż Al. Legionów), 1 przystanek, dojazd liniami: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność budynku

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 1 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, wejście do budynku z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży,
ul. M.C. Skłodowskiej
18-400 Łomża
tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20