Spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich – inwestycje, termomodernizacja, rozwój”. 04.06.2018

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich – inwestycje, termomodernizacja, rozwój”.”.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 04.06.2018r w godzinach od 10:30 do 13:15 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla przedsiębiorców, z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 w zakresie pozyskania wsparcia na rozwój przedsiębiorstw m.in. termomodernizację budynków, pomocy wejścia na rynki zagraniczne czy możliwości uzyskania wsparcia na audyt technologiczny, wsparcia w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej czy zakupu usług badawczych.

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców.

Organizator spotkania•  Lokalny Punkt Informacyjny, siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, sala szkoleniowa, parter.

Program spotkania

Program Spotkania Informacyjnego

Program spotkania
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 11.30 Dofinansowanie na termomodernizację przedsiębiorstw
11.30 – 11.45 Pomoc MŚP w wejściu na rynki zagraniczne
11.45 – 12.00 Przerwa
12.00 – 12.15 Bon na innowacje
12.15 – 12.30 Dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich – pożyczki na inwestycje
12.30 – 12.45 Dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich – poręczenia kredytowe, wadialne, należytego wykonania
12.45 – 13.15 Pytania i odpowiedzi

 

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa  od 24/06/2018 Do 01/06/2018

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

formularz zgłoszeniowy 04.06.2018

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.