Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia”. 18/06/2018

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia”.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 18.06.2018r w godzinach od 10:30 do 13:15 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia w tym kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej uwzględniające instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.

 

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów.

Organizator spotkaniaLokalny Punkt Informacyjny, siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, sala szkoleniowa, parter.

 

Program Spotkania Informacyjnego

Program spotkania
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 11.45 Aktualne możliwości wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy
11.45 – 12.15 Omówienie założeń konkursu w ramach 2.1 RPO WP
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.00 Omówienie założeń konkursu w ramach 2.1 RPO WP – c.d.
13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi

 

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa  od 04/06/2018 Do 15/06/2018

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

formularz zgłoszeniowy 1806.2018

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.