Spotkanie informacyjne pt.: „Finansowanie zwrotne – możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”. 10/09/2018

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: Finansowanie zwrotne – możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 10.09.2018r w godzinach od 11:00 do 13:30 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla przedsiębiorców planujących rozwój swojej działalności oraz przedsiębiorstw, które zamierzają korzystać z programów unijnych, w tym m.in. Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe udzielana w ramach RPOWP 2014-2020/Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach; Pożyczka Termomodernizacyjna w ramach RPOWP 2014-2020/Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów.

Organizator spotkaniaLokalny Punkt Informacyjny, siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, sala szkoleniowa, parter.

Program Spotkania Informacyjnego

Program spotkania
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 12.15 Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe udzielana w ramach RPOWP 2014-2020/Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.00 Pożyczka Termomodernizacyjna w ramach RPOWP 2014-2020/Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi

 

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa  od 28/08/2018 Do 07/09/2018

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.