Spotkanie informacyjne pt.: „Rozliczanie dotacji unijnych dla przedsiębiorców”. 24/09/2018

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Rozliczanie dotacji unijnych dla przedsiębiorców”.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 24.09.2018r w godzinach od 11:00 do 13:30 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża.

Podczas spotkania omówione zostaną podstawowe zasady rozliczania dotacji unijnych otrzymanych przez przedsiębiorców, zasady rozliczania projektów oraz zasady poprawnego opracowania wniosków o płatność.

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla beneficjentów.

Organizator spotkania•  – Lokalny Punkt Informacyjny, siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, sala szkoleniowa, parter.

Program Spotkania Informacyjnego

Program spotkania
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 11.45 Sposób przygotowania pełnej dokumentacji do rozliczenia projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
11.45 – 12.15 Rozliczanie projektu zgodnie z wymogami odpowiedniej instytucji i założeniami opisanymi we wniosku. Sposób wypełniania wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami do złożenia kompletnego wniosku o płatność. Sposób ubiegania się o zaliczkę.
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.00 Problemy pojawiające się podczas weryfikacji wniosków o płatność.
13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi

 

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa  od 28/08/2018 Do 17/09/2018

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Formularz zgloszeniowy

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.