Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego

Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego

„Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Projekt  realizowany przez Fundację VCC w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Centrum Edukacji Nauczycieli.  Więcej oRazem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego[…]

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Harmonogram na 2019 rok Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 16 października 2018 roku, uchwałą nr 323/4803/2018  Zarządu Województwa Podlaskiego Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 RPOWP 2014-2020 (PDF 424 kB) ObowiązujeWięcej oHarmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP na lata 2014-2020[…]

Zmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Zmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.0.7) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Zmiany w Instrukcji dotyczą przede wszystkim opisu wprowadzania wskaźników w sekcji VI. Zaktualizowana Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane zWięcej oZmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS[…]