Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Harmonogram na 2019 rok

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 16 października 2018 roku, uchwałą nr 323/4803/2018  Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 RPOWP 2014-2020 (PDF 424 kB)
Obowiązuje od 17 października 2018 roku.