Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego

„Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje Społeczeństwa

Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Projekt  realizowany przez Fundację VCC w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Centrum Edukacji Nauczycieli.

 

Więcej informacji o projekcie w zakładce http://podlaskie.org.pl/projekty/projekty-realizowane/1080-2/