Zamówienie publiczne na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

Zamówienie publiczne na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś piorytetowa: III „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – zaktualizowany

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1) Pytania i odpowiedzi 1

2) Pytania i odpowiedzi 2

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 15.11.2018r.

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 28.11.2018r.

Do pobrania: Informacja o wyniku postępowania