Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą – instrumenty zwrotne”.
Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą – instrumenty zwrotne”.
Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą – instrumenty zwrotne”.
Spotkanie odbędzie  się w dniu 21.01.2019r w godzinach od 10:30 do 13:30 w Sali Szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1
18-400 Łomża.
Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla osób chcących założyć działalność gospodarczą  w tym kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej uwzględniające instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.
 
Dla kogo
Spotkanie będzie przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów.
Organizator spotkania
Lokalny Punkt Informacyjny, siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, sala szkoleniowa, parter.

Program Spotkania Informacyjnego

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15  Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 11.45 Aktualne możliwości wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy
11.45 – 12.15  Omówienie dostępnych instrumentów zwrotnych (pożyczki)
12.15 – 12.30  Przerwa 
12.30 – 13.00 Omówienie dostępnych instrumentów zwrotnych (pożyczki) – c.d.
13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi
 
Zgłoszenia na spotkanie
Rekrutacja na spotkanie trwa  od 08/01/2019 do 18/01/2019
 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl.

Do pobrania:
Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.