Spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach działania 1.5 RPO WP”.
Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach działania 1.5 RPO WP”.
Spotkanie odbędzie  się w dniu 15.02.2019r. w godzinach od 10:30 do 13:30 w Sali Starostwa  Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
 
Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące dokumentacji konkursowej naboru z działania 1.5 RPO WP
 
Dla kogo
Spotkanie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców – potencjalnych beneficjentów.
Organizator spotkania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży
ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża
Program spotkania
Program Spotkania Informacyjnego
Program spotkania
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15  Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 11.45 Omówienie ogólnych założeń konkursu – grupy wsparcia, formy wsparcia, poziom dofinansowania  
11.45 – 12.15 Omówienie dokumentacji konkursowej
12.15 – 12.30  Przerwa 
12.30 – 13.00 Omówienie dokumentacji konkursowej c.d.
13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi
 
Zgłoszenia na spotkanie
Rekrutacja na spotkanie trwa  od 04/02/2019 do 13/02/2019
 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.
Zgłoszenia na spotkanie w Grajewie przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.

Do pobrania: