Spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie dla szkół w ramach działania 3.1.2 RPO WP”.
Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: Wsparcie dla szkół w ramach działania 3.1.2. RPO WP”.
Spotkanie odbędzie  się w dniu 25.04.2019r. w godzinach od 10:30 do 13:30 w Sali Szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1,
18-400 Łomża
 
Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące dokumentacji konkursowej naboru z działania 3.1.2  RPO WP.
 
Dla kogo
Spotkanie będzie przeznaczone dla szkół – potencjalnych beneficjentów.
Organizator spotkania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży
ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża
Program spotkania
Program Spotkania Informacyjnego
Program spotkania
10.30 – 11.00
Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 
Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 11.45
Omówienie ogólnych założeń konkursu – grupy wsparcia, formy wsparcia, poziom dofinansowania
11.45 – 12.15 
Omówienie dokumentacji konkursowej
12.15 – 12.30 
Przerwa 
12.30 – 13.00
Omówienie dokumentacji konkursowej c.d.
13.00 – 13.30
Pytania i odpowiedzi
 
Zgłoszenia na spotkanie
Rekrutacja na spotkanie trwa  od 08/04/2019 do 23/04/2019
 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.
Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.

Do pobrania: