Piknik Europejski

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

Urząd Gminy Łomża

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży

zapraszają na

Piknik Europejski

ATRAKCJE:

 • Stoiska organizatorów Pikniku
 • Pokaz rozbrajania bomby
 • Pokazy musztry wojskowej
 • Szkolenie z technik samoobrony
 • Pokazy służb ratowniczych i mundurowych
 • Pokaz pierwszej pomocy – Grupa Nadzieja
 • Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
 • Wystawa prac młodych artystów
 • Konkurs plastyczny na prace o tematyce „Polska w UE”
 • Zabawy dla dzieci
 • Słodki poczęstunek

17 maja, godz. 11.00 – 14.00

parking przed budynkiem przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1 w Łomży