Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów i nauczycieli na staże zawodowe w ramach projektu „Dobry zawód – pewna praca”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie LOGO-EFS-1024x102.png

„Dobry zawód – pewna praca”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE,
Działanie 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży”,
Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży”.


Do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy