Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach działania 3.1.1 RPO WP”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Bez-tytułu.png

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dotyczące zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach działania 3.1.1 RPO WP”.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 27.09.2019r. w godzinach od 10:30 do 13:30 w Sali Szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1,

18-400 Łomża

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące dokumentacji konkursowej naboru z działania 3.1.1  RPO WP.

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla  potencjalnych beneficjentów.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży

ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

Program spotkania

Program Spotkania Informacyjnego

Program spotkania
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15  Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 11.45 Omówienie ogólnych założeń konkursu – grupy wsparcia, formy wsparcia, poziom dofinansowania
11.45 – 12.15  Omówienie dokumentacji konkursowej
12.15 – 12.30  Przerwa 
12.30 – 13.00 Omówienie dokumentacji konkursowej c.d.
13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa  od 11/09/2019 do 23/09/2019

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.

Do pobrania: