Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2019 na Usługi społeczne i inne szczególne usługi w ramach projektu „Dobry zawód – pewna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Do pobrania: