Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/2019 na Usługi społeczne i inne szczególne usługi w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Do pobrania: