„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

Ogłoszenie o wydłużeniu ogólnopolskiego naboru wniosków w konkursie grantowym
realizowanym w ramach projektu
„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

skierowanym do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS
 
dot. Ogłoszenia o ogólnopolskim naborze fiszek i wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”  w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00.
 
Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, informuje o wydłużeniu naboru wniosków na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej:
Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR:  zostaje wydłużony do 27 października  2019 r.
Alokacja przewidziana na nabór 6 000 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 3 000 000 zł dla ścieżki INKUBATOR.
Nabór fiszek i wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków uruchomionego na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.
Aktualny harmonogram konkursu:
Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR – 16 września 2019 r. – 27 października  2019 r.
·         Ocena wniosków (przewidywana) – 28 października 2019 r. – 25 listopada 2019 r.
·         Ogłoszenie wyników  (przewidywane) –  25 listopada 2019 r.
 
Dokumentacja konkursowa:
Regulaminu oraz wszystkie załączniki, np. wzory fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia grantu, znajdują się na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl
w zakładce „Do pobrania”.