Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach działania 3.1.1 RPO WP”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Bez-tytułu.png

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dotyczące zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach działania 3.1.1 RPO WP”.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 21.11.2019r. w godzinach od 10:30 do 13:30 w Sali Szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1,

18-400 Łomża

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące dokumentacji konkursowej naboru z działania 3.1.1  RPO WP.

 

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone  JST i innych podmiotów prowadzących przedszkola – dla  potencjalnych beneficjentów.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży

  1. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

Program spotkania

Program Spotkania Informacyjnego

Program spotkania

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 – 11.15 

Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich

11.15 – 11.45

Omówienie ogólnych założeń konkursu – grupy wsparcia, formy wsparcia, poziom dofinansowania

11.45 – 12.15 

Omówienie dokumentacji konkursowej

12.15 – 12.30 

Przerwa 

12.30 – 13.00

Omówienie dokumentacji konkursowej c.d.

13.00 – 13.30

Pytania i odpowiedzi

 

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa  od 25/10/2019 do 15/11/2019

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.