Dostawa wyposażenia do przedszkola, niezbędnego do realizacji projektu „Aktywne przedszkolaki”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie LOGO-EFS-1024x102.png

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do przedszkola, niezbędnego do realizacji projektu „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.