Informacja o wyborze firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza informuje, że dniu 16 grudnia 2019r. została wybrana oferta firmy: „E-ACCOUNTING.PL Sp. z o.o., ul. Stanisława Barei 3/76, 03-141 Warszawa” w celu zbadania bilansu za rok 2019 i 2020.