Konkurs na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

1 kwietnia br. uruchamiamy nowy, udoskonalony konkurs na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.
Sieć Otwartych Innowacji to projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje. Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania.

Zwiększona wartość pomocy de minimis!

Najważniejszą zmianą jest zwiększenie intensywności wsparcia w ramach pomocy de minimis. Poziom tego wsparcia wzrośnie we wszystkich województwach. Najbardziej odczuwalne będzie to dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, gdzie wysokość wsparcia w ramach pomocy de minimis wzrośnie do 80 proc. (przy dotychczasowych 35 proc.). W pozostałych województwach wartość pomocy de minimis odtąd będzie wynosić 85 proc. Przedsiębiorca nadal będzie miał możliwość wyboru jednej z form wsparcia: pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Ustalenie minimalnej kwoty dofinansowania

Dotąd minimalna wielkość projektu, z jakim przedsiębiorca mógł aplikować o grant była określana na podstawie kosztów kwalifikowalnych i wynosiła 100 tys. zł. Od 1 kwietnia 2020 roku, w ramach konkursu na transfer technologii, wprowadzona zostanie minimalna kwota dofinansowania i będzie wynosić 150 tys. zł. Przedsiębiorcy nadal będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro.

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie minimalnej kwoty dofinansowania ograniczy liczbę składanych wniosków, ale należy zwrócić uwagę na kompleksowość zmian. Co prawda zostanie zwiększona minimalna kwota dofinansowania, ale przedsiębiorcy zyskają szanse otrzymania pomocy de minimis na wyższym poziomie – mówi dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A., Bartosz Sokoliński.

Zmiany w dokumentacji projektowej

Istotną zmianą dla przedsiębiorców będzie też znaczące uproszczenie formalności dotyczących dokumentów składanych w ramach konkursu. Zmianom ulegnie załącznik dotyczący części finansowej wniosku o powierzenie grantu. Będzie bardziej przejrzysty, tak by jego uzupełnienie było jak najbardziej intuicyjne.

Przedsiębiorcy poszukują finansowania na zakup innowacyjnego IP

ARP wsłuchuje się w potrzeby przedsiębiorców, działamy dynamicznie, stąd chociażby zmiany dokonane w trakcie wcześniejszego naboru w zakresie redefiniowania dawcy technologii czy wydłużenia naboru wniosków o 3 miesiące. Tylko w ubiegłym konkursie wpłynęło do nas blisko 150 projektów, z różnych branż od big data, ecommerce, telemedycyny, inteligentnego i energooszczędnego budownictwa po automatyzację i robotyzację procesów technologicznych. Chcemy zapewnić ciągłość w naborze wniosków w projekcie SOI, dlatego już od 1 kwietnia startujemy z nowym konkursem i nie jest to Prima Aprilis – zapewnia dyrektor Bartosz Sokoliński.

Konkurs będzie podzielony na rundy miesięczne i będzie trwał do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji.

Z wyrazami szacunku,

Sylwia Sokołowska

Biuro Rozwoju i Innowacji (Development and Innovation Office)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

sylwia.sokolowska@arp.pl

cid:image001.jpg@01D4E3F1.F015A1C0

Zapraszam do sieci moich kontaktów w serwisie LinkedIn!

ARP

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, NIP: 526-030-02-04; kapitał zakładowy 5.301.329.000,00 PLN, kapitał wpłacony: 5.301.329.000,00 PLN; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957.