Podlaskie dla Ukrainy

Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy na dworcu PKP w Białymstoku, zbiórki darów i sprzętu ratowniczego oraz miejsca zakwaterowania. We wtorek (1.03) marszałek Artur Kosicki, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i prezydent Tadeusz Truskolaski przedstawili m.in. szczegóły pomocy, jaką uchodźcy wojenni mogą otrzymać w regionie.

Wszyscy podkreślali, że ofiarność Podlasian przekroczyła najśmielsze oczekiwania.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem, jestem dumny z mieszkańców regionu – mówił marszałek Kosicki. – Chciałbym też podziękować samorządowcom, panu wojewodzie i panu prezydentowi Truskolaskiemu za tak błyskawiczną i dobrą  organizację pomocy. Tam trwa regularna wojna i musimy wszyscy działać razem – dodał.

– Z przerażaniem obserwujemy, co się dzieje w Ukrainie. Ta heroiczna walka narodu ukraińskiego wszystkich nas zjednoczyła. To, nad czym się dziś skupiamy, to pomoc dla Ukraińców, i dla tych na Ukrainie, i dla tych, którzy przed wojną szukają schronienia w Polsce – mówił wojewoda Paszkowski.

Punkt informacyjny na Dworcu PKP

Punkt informacyjny działa od 25 lutego w hali dworca kolejowego PKP w Białymstoku (ul. Kolejowa 9). Jak informował wojewoda podlaski, dzięki współpracy z samorządem województwa i Białegostoku oraz 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej punkt jest czynny całodobowo.

Uchodźcy z Ukrainy mogą w nim otrzymać informacje dotyczące zakwaterowania, legalizacji pobytu, możliwej pomocy materialnej i żywieniowej. W punkcie działa również całodobowa infolinia – nr tel. 603 660 052.

Artur Kosicki poinformował, że z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (jednostka podległa samorządowi województwa) zostały oddelegowane do punktu informacyjnego osoby ze znajomością języka ukraińskiego. Są też odpowiednie oznaczenia na dworcu PKS, które wskazują drogę do punktu informacyjnego. Z punktu skorzystały już 22 osoby. Zostały ulokowane w hotelach Jardu: 20 osób w Wasilkowie, a dwie, ze względu na stan zdrowia, w Białymstoku.

Więcej informacji na stronie: wrotapodlasia.pl