Dodatkowe staże i zajęcia dla uczniów z Łomży

O blisko milion złotych zarząd województwa zwiększył budżet konkursu unijnego na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

– Jako zarząd chętnie wspieramy takie projekty. Szkolnictwo zawodowe musi być dostosowane do potrzeb i warunków podlaskiej gospodarki, ma odpowiadać na jej potrzeby. Dzięki temu pracodawcy zyskają wyszkolonych pracowników, a absolwenci – pracę – ocenił marszałek Artur Kosicki.

W ramach przyznanych dotacji jeden z projektów poprowadzi Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. Skorzysta z niego 50 uczniów i 11 nauczycieli Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży. Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach rozwijających uzdolnienia (m.in. matematycznych i językowych), a także w dydaktyczno-wyrównawczych. Najzdolniejsi otrzymają stypendia. Nauczyciele również podniosą swoje kompetencje podczas szkoleń. Szkoła zyska również świetnie wyposażone pracownie zawodowe, które mają spełniać warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Koszt tego projektu sięgnie 1 217 019,78 zł, a dofinansowane wyniesie 1 155 819,78 zł.

Więcej informacji na stronie wrotapodlasia.pl