Dodatkowy nabór na rozwój pszczelarstwa

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs uzupełniający na działania służące rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku. Nabór wniosków potrwa do 6 września 2022 r. Zaplanowano 50 tys. zł na zadania służące rozwojowi przedsiębiorczości poprzez wspieranie pszczelarstwa.

Wnioskować można (w systemie witkac.pl od dnia 16.08.2022 r. do dnia 06.09.2022 r.) o dofinansowanie zadań służących m.in. rozwojowi dystrybucji produktów pszczelich,  edukacji osób zajmujących się czynnym pszczelarstwem z zakresu marketingu; promowaniu i informowaniu społeczeństwa o naturalnych i zdrowotnych aspektach produktów. pszczelich.

Zadania objęte konkursem mają być realizowane w terminie od 1.10.2022 r. – 30.11.2022 r.