Ruszył konkurs na renowację starych kapliczek i krzyży przydrożnych

Organizatorem konkursu jest urząd marszałkowski województwa podlaskiego. Jego budżet wynosi 100 tys. zł. Pieniądze można otrzymać m.in. na konserwację lub restaurację kapliczki oraz zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia.

Dofinansowanie mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki handlowe, a nawet koła gospodyń wiejskich, pod warunkiem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kapliczki musza znajdować się na terenie województwa podlaskiego. Nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną lub historyczną.

Prace mogą obejmować m.in. stabilizację konstrukcyjną kapliczki, zabezpieczenie i utrwalenie artystycznej czy historycznej substancji kapliczki, uporządkowanie i zagospodarowanie jej bezpośredniego otoczenia, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych czy wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Powinny zostać wykonane w terminie 15 września – 31 grudnia br. Dotacja może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji.

Wnioski aplikacyjne można składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl do 4 września br., w wersji papierowej do 5 września br.

Źródło: wrotapodlasia.pl