Trzy ostatnie konkursy w programie regionalnym na lata 2014-2020

Inkubatory przedsiębiorczości, audyty energetyczne czy przygotowanie do opracowania lokalnych strategii rozwoju – na te cele będzie można uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w drugim półroczu br.

Pierwszy konkurs ruszy we wrześniu i potrwa do października. Jednostki otoczenia biznesu będą w nim mogły składać wnioski na utworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości. Do podziału będzie 6 mln zł.

W tym samym terminie zostanie przeprowadzony konkurs, w którym lokalne grupy działania będą mogły uzyskać dofinansowanie na przygotowanie do opracowania lokalnych strategii rozwoju na perspektywę finansową 2021-2027 (m.in. na spotkania czy konsultacje). Strategie będą podstawą do ubiegania się o przyznanie dotacji z funduszy europejskich na lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia w kolejnym programie regionalnym. Zaplanowany budżet naboru wynosi 370 tys. zł.

Z kolei w listopadzie i grudniu podmioty z sektora publicznego otrzymają możliwość uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie audytów energetycznych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, czyli zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. W tym przypadku pula konkursu wyniesie 3 mln zł.

Żródło: www.wrotapodlasia.pl